• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Arrangementer 2017-18

I skoleåret 2017-18 er der følgende arrangementer for skolekredsen.

 

Alle arrangementer er gratis for medlemmer af skolekredsen.

     

27. oktober - Efterårsmøde i skolekredsen

Program og indbydelse sendes til skolekredsen.

Arrangementet er kun for skolekredsen og er gratis.

 

22. november - Højskoleaften

Foredrag med Abdel Aziz Mamoud med titlen "Hvor taler du flot dansk!". Et spændende foredrag om de fordomme, man kan møde i forhold til danskhed, og det at være dansk- Abdel er kendt fra TV og er ofte blevet rost for sin fine udtale.

Foredraget starter kl. 1930.

Entre: 100 kr

Gratis for skolekredsen.

 

20. december - Adventsmøde

Traditionen tro holder vi adventsmøde i december  med julesang, underholdning, adventstale og lucia. Det starter i hallen kl. 1900.

Gratis for alle.

 

30. januar - Højskoleaften

Vi afholder en debataften for skolekredsen. Det handler om hvordan vi kan fastholde og udvide antallet af skolekredsmedlemmer.

Tidspunkt: 1930.

Program kommer senere.

Arrangementet er kun for skolekredsen.

 

14. marts - Højskoleaften

Foredrag med Thomas Skov om forskellen på mænd og kvinder.

En hyldest til forskellen mellem mænd og kvinder leveret på en meget morsom måde. Glæd dig til en spændende og sjov aften men lattergaranti.

Foredraget starter kl. 1930.

Entre: 100 kr.

Gratis for skolekredsen.

 

25. april - skolekredsmøde

Ordinært skolekredsmøde med generalforsamling og valg til bestyrelsen

Indkaldelse bliver sendt i slutningen af marts.

Kun for skolekredsen.