• GU's Facebook side
 • Youtube
 • Instagram
 • Intranettet Viggo

Fordel udgiften

Vi har et tilbud til alle forældre om, at man kan betale efterskoleopholdet over en længere periode. Det betyder, at man har muligheden for at indbetale á conto, før skolestart for på den måde at opnå en lavere månedlig ydelse.
 

 • Á conto beløbets størrelse aftales individuelt med skolen og kan således tilpasses jeres ønsker.
 • Á conto indbetalingen løber over 6 måneder og starter 1.  januar det år, eleven skal starte på Gudenådalen.
 • Medio juni beregnes statsstøtten og den endelige pris på efterskoleopholdet.
 • Restbeløbet (samlet pris minus á conto indbetalingen) fordeles på 11 rater. Første betaling falder 1. august og den sidste 1. juni.


På den måde fordeles betalingen over 17 rater i stedet for 11 rater. Se eksempel på udregninger til skoleåret 2019-20.

Hvad nu hvis ...
 

 • Eleven alligevel ikke starter?
  • Hvis eleven ikke møder op til første skoledag, bliver det fulde beløb tilbagebetalt. Dog tilbagebetales indmeldelsesgebyr ikke.
 • Eleven starter, men afbryder opholdet?
  • Så gælder de regler, som står på indmeldselsesblanketten vedr. afbrudt skoleophold.


Hvis det har interesse kan man kontakte skolen - enten pr telefon 8646 3133 eller på info@gudenaadalen.dk