• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Hvad koster det?

I skoleåret 2019-20 er ugeprisen 2.425 kr. Skolepengene dækker kost, logi, undervisning, lejrskole, udflugter. Der er ingen ekstra udgifter.

I marts måned året før skolestart opkræves et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr. Når beløbet er indbetalt, har man bekræftet sin plads på Gudenaadalens Efterskole. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

En Startpakke på 1.800 kr opkræves i marts måned i det år, eleven skal starte på efterskole. Startpakken indeholder skoledragt, gymnastiktøj, spillersæt, elevbilllede og nøglering.

 

Skolepenge

Man har mulighed for at betale skolepengene over 11 eller 17 rater. Se beregninger for skoleåret 2019-209

Hvis du ønsker at fordele udgiften over 17 rater - tryk her

 

Tilskudsmuligheder

Alle elever får statsstøtte. Størrelsen er afhængig af husstandens bruttoindkomst fratrukket AM-bidrag. Der er reduktion i husstandsindkomsten for hjemmeboende børn under 18 år. Beregn støtten på Efterskoleforeningens hjemmeside
 

 

Individuel elevstøtte
Efter nye elevers dag i foråret før skolestart, kan man søge om individuel elevstøtte gennem skolen. Skolen får tildelt et beløb fra staten som skolens bestyrelse kan uddele til ansøgere. Ansøgningen skal sendes til skolens bestyrelse, som inden sommeren tager stilling til disse og herefter får man besked.

Ved afbrudt skoleophold
Hvis eleven og forældrene afbryder skoleopholdet i kursusperioden skal der betales for 4 ugers bruttoskolepenge. Hvis skolen tager initiativ til at afbryde samarbejdet tages det op til revision.