• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Individuel elevstøtte

For at komme i betragtning til den individuelle elevstøtte skal husstanden have oplevet en væsentlig ændring i husstandsindkomsten eller have en lav husstandsindkomst. Ændringerne kan bl.a. skyldes sygdom, arbejdsløshed mm.

Skolen skal have en skriftlig ansøgning med en begrundelse af, hvorfor man ønsker at komme i betragtning. Ud over ansøgningen skal kopier af forskudsopgørelse og de seneste 3 lønsedler medsendes.

Ansøgningen skal være på skolen senst 1. juni, det år eleven skal starte på Gudenaadalens Efterskole.

Alle ansøgninger behandles af skolens bestyrelse på bestyrelsesmøde i juni, hvorefter der udsendes brev til alle ansøgere omkring 1. juli.

Udfyld nedenstående formular, der vil være åben i perioden fra nye-eleversaften og frem til 1. juni før skolestart.