• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Individuel elevstøtte

For at komme i betragtning til den individuelle elevstøtte skal husstanden have oplevet en væsentlig ændring i husstandsindkomsten eller have en lav husstandsindkomst. Ændringerne kan bl.a. skyldes sygdom, arbejdsløshed mm.

Skolen skal have en skriftlig ansøgning med en begrundelse af, hvorfor man ønsker at komme i betragtning. Ud over ansøgningen skal kopier af forskudsopgørelse og de seneste 3 lønsedler medsendes. Det skal sendes til info@gudenaadalen.dk. Hvis man søger, fordi man har tvilinger/trillinger, så skal man ikke medsende forskudsopgørelse og lønsedler.

Ansøgningen skal være på skolen senst 8. juni, det år eleven skal starte på Gudenaadalens Efterskole.

Alle ansøgninger behandles af skolens bestyrelse på bestyrelsesmøde i juni, hvorefter der udsendes brev til alle ansøgere omkring 1. juli.

Udfyld nedenstående formular, der vil være åben i perioden fra 19. april 2020 og frem til 8. juni før skolestart.