• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Meld dig ind på GE

 

For at blive optaget på Gudenaadalens Efterskole, skal du indsende en indmeldelsesblanket. Når vi har modtaget den fra dig, får du besked om det videre forløb.

 

Du kan kun være elev på skolen i ét år, men har mulighed for at blive skrevet op til både 9. og 10. klasse. Man kan godt bliver skrevet op til både 9. og 10. klasse, men man kan kun gøre brug af det ene. Hvis man ønsker at blive skrevet op til 2 år, må man indsende 2 indmeldelseblanketter.

 

Ved indmeldelsen skal du tage stilling til, hvilken linje du ønsker at have på skolen. Vi optager elever i den rækkefølge, de tilmelder sig skolen.

 

Gudenaadalens Efterskole er ikke en specialefterskole, men optager et vist antal elever, der har udfordringer i deres skolegang. Udfordringerne kan være af faglig, social eller personlig karakter. For at kunne give et godt skoletilbud, er der nogle ting, vi gerne vil vide i den forbindelse.

 

Det er vigtigt, at du kommer forbi på et af vores åbent hus arrangementer, så du kan mærke, at vi er den rigtige efterskole for dig.

Tilmelding til skoleåret

2019-20

Tilmelding til skoleåret

2020-21

Tilmelding til skoleåret

2021-22

Tilmelding til skoleåret

2022-23

Tilmelding til skoleåret

2023-24

Tilmelding til skoleåret

2024-25

Tilmelding til skoleåret

2025-26

Nuværende klassetrin (skoleåret 2019-20)

klassetrin på efterskole Efteskoleår
4. klasse 9. klasse 2024-25
10. klasse 2025-26
5. klasse 9. klasse 2023-24
10. klasse 2024-25
6. klasse 9. klasse 2022-23
10. klasse 2023-24
7. klasse 9. klasse 2021-22
10. klasse 2022-23
8. klasse 9. klasse 2020-21
10. klasse 2021-22
9. klasse 10. klasse 2020-21

 

SE PLADSSITUATIONEN TIL DE KOMMENDE SKOLEÅR

 

Fra skoleåret 2020-21 er det ikke længere muligt at tilmelde sig musiklinjen. Af tekniske årsager fremgår det stadigvæk af indmeldelsesblanketten.

OBS

Når man sender en indmeldelsesblanket elektronisk, skal man huske at skrive en mail på det sidste faneblad (Tilmeld) for at få en kvittering, Hvis man ikke skriver en mail, får man ingen kvittering, men blot en besked på skærmen om, at tilmeldingen er modtaget. Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail inden 2-3 minutter, så har vi ikke modtaget indmeldelsen. Prøv igen eller kontakt skolen.

 

Skolen behandler de opgivne data  med den fortrolighed, der kræves af GDPR  af 25. maj 2018. På den elektroniske indmeldelsesblanket skal alle felter udfyldes også cpr nr. Data går direkte i skolens administrative edb-system - de sendes ikke via en e-mail. Data brugers til ansøgning af statstilskud, Uni-brugernavn, afgangsbeviser samt på de platforme, hvor eleverne skal søge  om ungdomsuddannelser. Hvis eleven udmeldes inden  betaling af 1. rate af skolepengene, vil data blive slettet inden for 14 dage. Hvis eleven udmeldes efter indbetaling af 1. rate, behandles data i forhold til regnskabsloven.