• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Personale

Kontor

Jesper Emil  Sørensen (JE)

Forstander

je@gudenaadalen.dk

 

 

Torben Stampe  (ST)

Viceforstander

st@gudenaadalen.dk

 

 

Tinna Skovborg

Sekretær

info@gudenaadalen.dk

 

   

 

lærerværelse

Chili Chandrakumaren (TC)

Fodboldlinje, dansk og valgfag                   

tc@gudenaadalen.dk                

 

Janni Lybech (JL)

Barsel i skoleåret 2017-18

 

Annie Vingum (AV)

Rytmelinjen, engelsk, samfundsfag og valgfag

av@gudenaadalen.dk

 

Julia Hirsch Willumsen (JH)

Matematik, tysk og valgfag

jh@gudenaadalen.dk

 

 

Karen Brix (KB)

Engelsk

kb@gudenaadalen.dk

 

Kristina Møller Kristensen (KK)

Dansk, tysk

kk@gudenaadalen.dk

 

Lars Løvig Nielsen (LØ)

Håndboldlinje, matematik, fysik, og valgfag

loe@gudenaadalen.dk

 

Lone Christensen Sørensen (LC)

Kreativ linje, dansk og engelsk

lc@gudenaadalen.dk

Ole Holm Bech (OB)

Håndboldlinje, fysik, matematik og valgfag

ob@gudenaadalen.dk

 

Rie Braad

Matematik, engelsk, geografi, biologi og valgfag

ab@gudenaadalen.dk

 

Rikke Benn Nielsen (RN)

Orlov i skoleåret 2017-18

 

 

Stine Niemann (SN)

Rytmelinje, obligatorisk gymnastik og valgfag

sn@gudenaadalen.dk

 

 

Nina Guldager (NG)

Musiklinje, dansk og engelsk

ng@gudenaadalen.dk

 

 

 

Anders Lenau (AL)

Musiklinje, medborgerskab, og valgfag

al@gudenaadalen.dk

 

Thomas Thorsen (TT)

Fysik og valgfag

tt@gudenaadalen.dk

Maria Nebbegaard (MN)

Valgfag

Flemming Hess Jensen (FJ)

Matematik, valgfag og vejledning

fj@gudenaadalen.dk

 

Gertrud Henriksen (GH)

Tysk og inklusionsudvalg

gh@gudenaadalen.dk

 

 

Lisa Laycock (LL)

Kreativ linje, dansk, tysk og vejledning

ll@gudenaadalen.dk

 

 

Lone Vinkler (LV)

Dansk, tysk og inklusionsudvalg

lv@gudenaadalen.dk

 

 

Louise Kirk Stougaard (LS)

Orlov i skoleåret 2017-18

 

 

Marianne Egtoft Andersen (ME)

Rytmelinje, obligatorisk gymnastik og valgfag

me@gudenaadalen.dk

Rasmus Juel Pedersen (RJ)

Springlinje, engelsk og valgfag

rj@gudenaadalen.dk

 

 

Anne Horsager (AH)

Dansk og valgfag

ah@gudenaadalen.dk

 

 

 

Lars Bak Larsen (LB)

Springlinje, obligatorisk gymnastik, matematik, samfundsfag og valgfag

lb@gudenaadalen.dk

Britt Ebbesen Mortensen (BE)

Fodbold linje, matematik og engelsk

be@gudenaadalen.dk

Christian Lynge (CL)

Springlinje, obligatorisk gymnastik, matematik, samfundsfag og valgfag

cl@gudenaadalen.dk

Thomas Vad (TV)

Fodboldlinje, matematik og kommunikation

tv@gudenaadalen.dk

Mette Barslund (MB)

Tysk, dansk og valgfag

mb@gudenaadalen.dk

   

 

Køkken

Lene Iversen (køkkenleder)

 

kokken@gudenaadalen.dk

 

 

Rita Faurskov                                  

                              

 

 

              

Tina Eriksen

 

 

 

 

Lene Kjeldsen

 

 

 

 

Susanne Mogensen

 

 

 

 

Rosa Christensen

 

 

 

 

Jannie Søderdal

 

 

 

 

   

Pedel

Lars Rasmussen

lr@gudenaadalen.dk

 

 

 

Kristian Balle                          

 

 

 

 

Rengøring

Hanne Hansen

 

 

 

 

Else Pihl