• GU's Facebook side
 • Youtube
 • Instagram
 • Intranettet Viggo

Retningslinjer for optagelse på GE

Når der søges optagelse på Gudenaadalens Efterskole, så forpligter man sig til at leve op til skolens grundregler. Derudover har man sat sig ind i de økonomiske forhold, der er gældende for et efterskoleophold. Begge dele er præciseret på denne side.

 

Skolens grundregler

 1. Vi forventer en god opførsel fra dig - du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles.
 2. Drenge og piger må kun besøge hinanden mellem morgensang og aftensamling.
 3. Du har mødepligt til timer, måltider mm.
 4. Skolen er røgfri. Det gælder både alm. tobak, snus og e-cigaretter.
 5. Det er forbudt at medbringe og indtage øl, spiritus og euforiserende stoffer på skolen samt når man er på vej til skolen og på vej hjem fra skole.

Overtrædelse af grundreglerne kan medføre bortvisning.

 

Økonomi

 • Der er et indmeldelsesgebyr, der indbetaltes 1. marts året før skolestart. Dette beløb tilbagebetales ikke, hvis man ikke ønsker pladser på et senere tidspunkt.  Indmeldelsesgebyret kan kun overflyttes, hvis man fravælger 9.klasse og ønsker at gå på Gudenaadalens Efterskole i 10. klasse. Se mere
 • En startpakke, der indbetales 1. marts det år man skal starte på Gudenaadalens Efterskole. Se mere
 • Skolepenge dækker kost, logi, undervisning og udflugter. Der er ingen ekstra udgifter.
 • Tilskud til efterskoleopholdet -  Se mere her
 • Hvis eleven og forældrene afbryder skoleopholdet i kursusperioden skal der betales for 4 ugers bruttoskolepenge. Hvis skolen tager initiativ til at afbryde samarbejdet tages det op til revision.