• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Til forældrene

Kære forældre

Når man skal have et barn på efterskole, giver det selvfølgelig mange overvejelser.

 

Hvilken skole skal vi vælge?

Det er vigtigt, at besøge flere forskellige efterskoler, inden man træffer sit valg. Vi bilder os ind, at vi har en speciel ånd på skolen. Vi bestræber os på at lave en skole, hvor samtale, engagement, ansvarlig, respekt, tolerence og tillid er centrale omdrejningspunkter.

 

Hvad koster det?

Prisen for et efterskoleår er afhængig af husstandsindkomsten. Beregningerne går på årsopgørelsen 2 år tilbage - dvs hvis man starter i skoleåret 2018-19, er udregningen på baggrund af årsopgørelsen for 2016.

Udover skolepengene, er der et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr og en startpakke på 1.800 kr. Herudover kommer der ingen ekstra udgifter.

se mere her

 

Hvor langt tid i forvejen skal vi sende en indmeldelsesblanket?

Hvis I skal være sikre på en plads, så skal indmeldelsen ligge ca. 2 år før skolestart. Vi oplever, at piger i 10. klasse hurtigst bliver fyldt op. I kan følge med på efterskole.dk om der er ledige pladser.

 

Besøg skolen

I kan enten besøge os på Efterskolernes dag/aften eller til et af vores åbent hus arrangementer.

  • Til Efterskolernes dag/aften vil I blive vist rundt af eleverne og herefter vil der være mulighed for at tale med personalet i spisesalen.
  • Til åbent hus arrangementerne vil der være en mere grundig orientering om skolen i skolens foredragssal. Herefter vil eleverne vise rundt og dagen slutter i spisesalen, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål.

 

Se hvorfor andre forældre pegede på Gudenaadalens Efterskole - klik her

 

Har I flere spørgsmål?

I er altid velkommen til at kontakte skolen enten på 8646 3133 eller på info@gudenaadalen.dk