• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Vejledning

Alle elever får muligheden for at tale med en vejleder om valget af en kommende ungdomsuddannelse. Allerede i efteråret bliver eleverne indkaldt til samtale og får en foreløbig parathedsvurdering sammen med elevplanen i forhold til deres uddannelsesønske. Den endelige parathedsvurdering ligger i forbindelse med ansøgningen til optagelse på ungdomsuddannelserne via www.optagelse.

 

Uddannelsesvejledningen på Gudenaadalens Efterskole tager sit udgangspunkt i 

 

  • Respekt for eleven og dennes ret til selvbestemmelse.
  • Uafhængighed og neutralitet i vejledningen.
  • Åbenhed om de rammer og vilkår, hvorunder vejledningen foregår.
  • Fortrolighed som udgangspunkt for vejledningssamtalen.
  • Saglighed i form af, at alle givne oplysninger skal være korrekte og ajourførte.